Palubní střelci jednotky SOATU na cvičení Trident juncture 2015

Palubní střelci jednotky SOATU na cvičení Trident juncture 2015

Na jihu Evropy v rámci cvičení Trident Juncture 2015 (TRJE 2015) cvičí 36 000 vojáků. Cílem cvičení je prověřit schopnost sil NATO rychle reagovat na vojenské hrozby. Cvičení se účastní také čeští vojáci, včetně speciálních sil.

Trident Juncture 2015

Foto: Odstřelovač 601. skss ve vrtulníku Mi-171š. / 601. skss

 

České Úkolové uskupení speciálních sil SOTG

V rámci nasazení speciálních sil členských států NATO se cvičení zúčastní české Úkolové uskupení speciálních sil SOTG (Special Operations Task Group) složené z příslušníků 601. skupiny speciálních sil, leteckého odřadu pro speciální operace SOATU (Special Operations Air Task Unit) s modernizovanými vrtulníky Mi-171š, a z další podpory z Chotyně, respektive z Olomouce.

 

Dokument NATO SOF Study definuje SOATU jako expediční taktickou leteckou jednotku pro speciální operace skládající se z 1-5 letounů s pevnou nebo rotující nosnou plochou a jejich posádek. SOATU může být složena z leteckých poradců nebo předsunutých leteckých návodčí nasazených k podpoře SOF misí NATO.

 

Nedílnou součástí SOATU jsou také podpůrné funkce a podpůrný personál poskytující velitelskou, kontrolní a komunikační podporu, logistiku, plánovací a zpravodajské schopnosti. SOATU spadá pod SOTG.

 

Česká SOTG bude v rámci prověrky sil okamžité reakce IRF (Immediate Reaction Force) cvičit především na území Španělska. Během cvičení operátoři speciálních sil procvičí standardní operační postupy v mezinárodním prostředí, jak na velitelské a řídící, tak i taktické úrovni.

 

Úkolová skupina speciálních operací SOTG je nadřízený prvek Úkolové jednotky speciálních operací SOTU (Special Operations Task Unit). Jednotku SOTU tvoří například několik čtyřčlenných týmů z 601. skupiny speciálních sil. Leteckou verzí SOTU je právě letecký odřad SOATU ("Air" SOTU).

 

Trident Juncture 2015

Foto: Slaňování z vrtulníku. / 601. skss

 

Velitelství SOTG vytváří velitelskou, kontrolní, komunikační, zpravodajskou a počítačovou strukturu pro operační kontrolu dvou až šesti podřízených jednotek SOTU a přidělených prvků bojové podpory a služeb bojové podpory.

 

SOTG poskytuje štábní podporu v oblasti personálního řízení, zpravodajství, plánování krátkodobých i dlouhodobých operací, logistiky a komunikační podpory. Pomocí těchto funkcí řídí speciální operace podřízených SOTU, ať již samostatně a nebo jako součást většího celku.

 

Trident Juncture 2015

V případě nasazení Sil rychlé reakce NATO v našem regionu právě speciální síly půjdou do akce jako první. Za situace, kdy bojiště je vzdáleno jen několik set kilometrů a kdy se počítá každá vteřina, není možné vkládat mnoho důvěry v dopravu po zemi. Jediným efektivním a dostatečně rychlým způsobem dopravy, a i zasazení na bojiště, je tedy doprava vzduchem.

 

Cvičení TRJE 2015 všem poskytne příležitost aplikovat své znalosti a schopnosti v reálném čase na fiktivní, ale realitě velmi blízké cíle v různých prostředích, a v kontextu různých scénářů. Operátoři procvičí velmi důležitou koordinaci pozemního personálu se vzdušnými silami jak při plánování, tak i při řešení taktických situací, kde vysokou roli hrají geografická a časová přesnost.

České SOTG je vyčleněna pro rok 2016 jako součást aliančních sil okamžité reakce a cvičení TRJE 2015 je finální prověrkou činnosti tohoto nově vzniklého Úkolového uskupení speciálních sil SOTG.

Dalším z cílů cvičení je finální certifikace velitelství v Brunssumu pro NRF 2016 (NATO Response Force 2016). Tam je také hlavní velitelství cvičení a činnost jednotek bude koordinovaná z několika dalších velitelství, která jsou rozmístěna ve vícero zemích.

Účelem celého cvičení je prověrka nasazení NRF v multinárodním prostředí na operační a taktické úrovni. TRJE15 bude především testovat schopnosti a rychlost nasazení v reakci na měnící se zahraničně politickou situaci v Evropě a přilehlých regionech.

Součástí námětu tak jsou například působení a řešení problémů v podmínkách destabilizovaného severního regionu afrického kontinentu, nebo v podmínkách vývoje podobnému situaci na Ukrajině. Cvičení má být jasným vzkazem o schopnosti sil rychlé reakce NATO ve všech ale především v partnerských zemích.

 

Zde je ke zhlédnutí video ze společného nácviku naší jednotky s americkým a španělským SOATU:

www.youtube.com/watch?v=ZsktVhCHeRE

 

Zdroj: NATO HQ Aircom, www.armadninoviny.cz