Odznak palubního střelce

Odznak palubního střelce

 

Moderní historie letecké odbornosti palubního střelce vrtulníku:

 

-          v letectvu armády ČR bylo zavedení odbornosti palubního střelce  nutné k možné účasti české vrtulníkové jednotky v misi ISAF. Od roku 2007 se proto prováděla odborná příprava palubních střelců vrtulníku Mi-171.

 

-          na základě usnesení Vlády  ČR č. 100 z 19.1. 2009, usnesení Parlamentu ČR č. 985 z  4.2. 2009 a usnesení Senátu ČR č.99 z 28.1.2009 byla vyslána vrtulníková jednotka do mise ISAF.

 

-          v  roce 2010  byl doplněn letecký předpis Let 1-1 o tuto leteckou odbornost  (viz 2.doplněk předpisu LET 1-1 čl 57 a 58 schválený  NGŠ dne 25.února 2010 , platného k 1.dubnu 2010) .

 

Historie odznaku třídního specialisty letectva – „polní letecký střelec“ :

 

Odznak polního leteckého střelce bylo zaveden do letectva ČSR v roce 1931 (viz. Věcní věstník MNO č.41 z 12.9. 1931) v  podobě rozepjatých křídel, meče a malého státního znaku na čepeli meče s malými odlišnostmi ( záleželo na výrobci Provazník a  spol. Praha  VII a Spink & son ltd London )  se používal  přes II. světovou válku až do roku 1953.

Od  roku 1948 začíná docházet k upravování leteckých znaků a to přinýtováním smaltované  rudé hvězdy s malým státním znakem uprostřed, tyto znaky dostávali absolventi leteckých škol od roku 1951.

Tento odznak i ostatní byly zrušeny v roce 1954 a nahrazeny odznaky sovětského vzoru.

U těchto odznaků používaných v letech 1954 – 1968, zůstal jen název odbornosti  palubního střelce-radisty.

U odznaků používaných v letech 1968- 1992 i po roce 1992 se název palubního střelce nepoužívá.

I  když v ČSLA byl provozovány letouny An-12 se zadním střelištěm, byla obsluha tohoto střeliště zařazena do odbornosti palubního specialisty ( palubního technika)

 

 

Místo odbornosti palubního střelce byl tento odznak přidělen nové letecké odbornosti v letech 1968 – 1992 pro dělostřelecké letecké pozorovatele .

Po roce 1992 se znak a letecká odbornost dělostřeleckého leteckého pozorovatele nepoužívá.

 

   V současné době je ve spolupráci s vojenským historickým ústavem v Praze připravována nová podoba odznaku palubního střelce, který by měl být zaveden do používání v roce 2013.