České vrtulníky nad Negevskou pouští

České vrtulníky nad Negevskou pouští

Od 2. prosince se 55 příslušníků 23. vrtulníkové základny z Přerova účastní v Izraeli cvičení Etzion 2008.

Cílem tohoto cvičení je připravit osádky vrtulníků Mi-171 Š na jejich plánované nasazení v Afghánistánu v druhé polovině příštího roku.

Vzhledem ke geografickým podmínkám České republiky byla část přípravy pilotů vrtulníků a létajícího a zabezpečujícího pozemního personálu realizována v zahraničí. Ve Francii posádky vrtulníků absolvovaly v září výcvik v létání ve vysokohorském terénu v nadmořských výškách pohybujících se až nad 2800 metrů. V Izraeli je výcvik zaměřen na létání v prašném a pouštním prostředí.

S průběhem a podmínkami náročného výcviku se přímo v Negevské poušti seznámil náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Vlastimil Picek společně s velitelem vzdušných sil AČR generálmajorem Ladislavem Minaříkem a velitelem 23. vrtulníkové základny z Přerova podplukovníkem Jaromírem Šebestou, kteří navštívili cvičící vojáky na základně Ovda izraelských vzdušných sil ve dnech 16. a 17. prosince 2008.

 

Po příletu na základnu Ovda se generál Picek krátce setkal s velitelem Izraelských vzdušných sil generálmajorem Ido Nehushtanem. Společně diskutovali o podmínkách a průběhu výcviku českých vrtulníkářů v Izraeli. Generál Nehushtan přitom vzpomenul pomoc tehdejšího Československa Izraeli po 2. světové válce při vzniku samostatného státu, která byla nejen na politické úrovni, ale realizovala se rovněž ve formě dodávek vojenského materiálu či výcviku a přípravy pilotů, leteckých mechaniků, výsadkových instruktorů, tankistů a dalších dobrovolníků z řad vznikajících ozbrojených sil nového státu. V závěru setkání poděkoval generál Picek generálu Nehushtanovi za vstřícnost izraelské armády a vytvořené podmínky pro výcvik našich vojáků v Izraeli. Poděkování zopakoval i v telefonickém rozhovoru s náčelníkem Generálního štábu Izraelských ozbrojených sil generálem Gabim Aškenazim, který se o  průběh výcviku osobně velmi zajímal.

 

fotografie 1 fotografie 2 fotografie 3 fotografie 4

 

Podplukovník Petr Schvarz, který bude velet prvnímu kontingentu vrtulníkové jednotky v Afghánistánu, poté seznámil generála Picka s průběhem výcviku a se specifiky, se kterými se museli čeští piloti při výcviku v poušti potýkat. Při svém dokladu vyzdvihl, že je to pro české piloty, techniky, palubní střelce a konečně i pro pozemní zabezpečující personál jedinečná zkušenost a jeden z nejdůležitějších a nejpotřebnějších výcviků před vlastním nasazením. „Od 7. prosince jsme absolvovali 900 letů, při kterých jsme nalétali přes 91 letových hodin“, uvedl podplukovník Schvarz. „Cvičili jsme létání v poušti a prašném prostředí jak ve dne, tak i v noci za použití NVG (brýlí pro noční vidění). Létali jsme jednotlivě i ve formacích. Trénovali jsme létání v nízkých výškách, vzlety a přistání v neznámém terénu. Zaměřili jsme se i na taktiku letů, která je důležitá zejména pro plnění úkolů v Afghánistánu, kde hrozí napadení vrtulníků. Pokud mám létání v pouštních  podmínkách k něčemu přirovnat, tak je to jako když couváte do garáže se zavřenýma očima,“ popsal náročné podmínky výcviku podplukovník Schvarz. Zdůraznil, že v této souvislosti je třeba věnovat značnou pozornost následné údržbě techniky, protože dochází k jejímu zvýšenému opotřebování. „Prach a písek je všude a může zničit všechno,“ dodal. Ocenil přitom pomoc a cenné rady, které jim poskytli izraelští instruktoři.

 

fotografie 5 fotografie 6 fotografie 7 fotografie 8

 

fotografie 9 fotografie 10 fotografie 11 fotografie 12

 

Jeden z nich, který se účastnil přímých bojových operací v posledních letech, potvrdil, že létání v těchto podmínkách je velmi náročné. „Byl jsem překvapen profesionalitou a přístupem českých pilotů k výcviku,“ uvedl izraelský instruktor a dodal, že izraelští piloti vrtulníků mají obrovské zkušenosti z létání v přímých bojových operacích. Přes 93% osob z bojové zóny bylo evakuováno právě vrtulníky a řada z nich se přitom ocitla pod palbou. Instruktor zdůraznil, že právě v těchto situacích je rozhodující kvalitní příprava v taktickém létání, protože dostat se k cíli a zpět, kdy více jak 30 sekund na jednom místě znamená ohrožení pro vrtulník, záleží právě na úrovni vycvičenosti posádky. „Jsme připraveni vám předat jak zkušenosti z létání, tak i z následné údržby vrtulníků,“ uvedl na závěr.

 

Posádky vrtulníků pak předvedly generálu Pickovi své umění přímo za letu. Oblaka zvířeného prachu mapovala jejich cestu Negevskou pouští. Při neformálním setkání a rozhovoru s posádkami vrtulníků pak generál Picek ubezpečil všechny cvičící, že velení AČR klade velký důraz na to, aby jednotka měla před nasazením veškeré potřebné vybavení a techniku, které jsou nezbytné pro plnění úkolů v Afghánistánu. „Do mise budete vysláni až po splnění všech podmínek včetně nalétaného počtu hodin na modernizovaných vrtulnících,“ dodal generál Picek.

fotografie 13 fotografie 14 fotografie 15 fotografie 16

 

fotografie 17 fotografie 18 fotografie 19

V závěru návštěvy Izraele se generál Picek setkal s velitelem vrtulníkového letectva Ozbrojených sil Izraele brigádním generálem Yakovem Shaharbanim. „Pomoc Československa v roce 1948 svým dílem přispěla našemu státu k získání nezávislosti. Jedno z prvních bojových nasazení našeho letectva, které bylo použito v boji za nezávislost Izraele, bylo vedeno čtyřčlennou formací složenou z letounů dodaných z Československa,“ vrátil se opět do historie česko-izraelské spolupráce generál Shaharbani. Je pro mne poctou, že o šedesát let později, máme možnost opět spolupracovat s českými vojáky a můžeme vám tentokrát my pomoci našimi zkušenostmi před nasazením do mise,“ uvedl generál Shaharbani a zdůraznil připravenost izraelské armády na případnou další spolupráci i v následujících letech.

Čeští vrtulníkáři ukončí letecký výcvik 18. prosince. Do České republiky se i s technikou vrátí 21. prosince. Do té doby musí tři vrtulníky Mi-171 připravit na přepravu letounem An-124.

www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?id=12559

Převzato ze serveru army.cz